ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامین
New Price
Transfer
Renewal
.com
375,000ریال
1 سال
N/A
375,000ریال
1 سال
.net
506,000ریال
1 سال
N/A
506,000ریال
1 سال
.org
541,000ریال
1 سال
N/A
541,000ریال
1 سال
.info
106,106ریال
1 سال
N/A
106,106ریال
1 سال
.asia
640,000ریال
1 سال
N/A
640,000ریال
1 سال
.biz
509,000ریال
1 سال
N/A
509,000ریال
1 سال
.bz
572,225ریال
1 سال
N/A
572,225ریال
1 سال
.in
520,000ریال
1 سال
N/A
520,000ریال
1 سال
.co
1,277,000ریال
1 سال
N/A
1,277,000ریال
1 سال
.cc
509,000ریال
1 سال
N/A
509,000ریال
1 سال
.de
225,000ریال
1 سال
N/A
225,000ریال
1 سال
.eu
113,870ریال
1 سال
N/A
113,870ریال
1 سال
.me
336,722ریال
1 سال
N/A
336,722ریال
1 سال
.mn
2,304,000ریال
1 سال
N/A
2,304,000ریال
1 سال
.mobi
368,000ریال
1 سال
N/A
368,000ریال
1 سال
.name
422,000ریال
1 سال
N/A
422,000ریال
1 سال
.tel
573,000ریال
1 سال
N/A
573,000ریال
1 سال
.tv
1,600,000ریال
1 سال
N/A
1,600,000ریال
1 سال
.us
413,000ریال
1 سال
N/A
413,000ریال
1 سال
.ws
1,213,000ریال
1 سال
N/A
1,213,000ریال
1 سال
.ir
60,000ریال
1 سال
N/A
60,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را انتخاب نمایید.

ما هر نوع بسته مورد نیاز شما را قرار داده ایم

هر نوع بسته ای را جستجو کنید.

دامنه خود را به ما انتقال دهید

انتقال و تمدید یک ساله دامنه شما!*

انتقال دامنه

* محروم کردن بعضی از TLDها و یا دامنه هایی که تازه ثبت شده اند.